இசை விருந்து

0
209

மாபெரும் இசை விருந்து
மனம் மகிழும் மண்ணிசை
தென்னிந்திய புகழ்பெற்ற கிராமிய பாடகர்கள் ஈழத்து சிறந்த பாடகர்கள் கலந்து சிறப்பிக்கும் மாபெரும் இசை விருந்து
கானத்தவறாதீர்கள் லண்டன் மாநகரில்

SHARE